שיפוץ בית העם

רחל גלנץ • 25/6/2020 כניסות

לעניין הדיון באסיפה בנושא בית העם

אני הגעתי לדיון, מפאת חשיבותו.  הבעתי דעתי, והייתי צריכה לעזוב מפאת השעה.

אני חושבת שצריך להקדיש לנושא בר משמעות כזה (הוכיחו זאת מספר הרב של הנוכחים)

אסיפה מיוחדת ובלעדית לסוגיה זו. ולא להביא דיון בר משקל לסוף הערב, לאחר דיון בנושא תקציב שגם הוא נושא חשוב בפני עצמו. צריך לתת מקום לחשיבה לנושאים בעלי חשיבות והרי גורל שכאלה. חברים מגיבים, וטוב שכך.  זה לא נכון לאלץ את החברים להצביע מבלי לחשוב שוב על כל השיקולים שעולים בדיון שכזה. 

הודעות בנושא זה