תמונות אחרונות

בקור תלמידי בית הספר הדמוקרטי בארכיון נהלל
בקור תלמידי בית הספר הדמוקרטי בארכיון נהלל