הארכיון המתחדש

מלחמת יום הכיפורים .חיי היום יום במושב נהלל
מלחמת יום הכיפורים .חיי היום יום במושב נהלל