הארכיון המתחדש

אני והסבתא ישבנו בצותא
אני והסבתא ישבנו בצותא