הארכיון המתחדש

מה עלה בגורלה של "הזקנה"?
מה עלה בגורלה של "הזקנה"?