מדידת גשם

מוריד הגשם 16 בפברואר 2016
מוריד הגשם 16 בפברואר 2016