שיח ציבורי

תודות לבועז כהן רויטל קוזמינסקי • 20/7/2017
תודות לבועז כהן

אנשי המים ענבר • 21/7/2017
אנשי המים

תשתו קפה? גדעון יפה • 20/7/2017
תשתו קפה?

סיפור גדעון יפה • 18/7/2017
סיפור

לפני שבעים שנה, בדיוק. גדעון יפה • 17/7/2017
לפני שבעים שנה, בדיוק.

ייבוש החולה ונתבג 2 גדעון יפה • 13/7/2017
ייבוש החולה ונתבג 2

בגן הבוטני ניצה דרומי • 7/7/2017
בגן הבוטני

שיר על נוף ילדות מו נתבג 2 גדעון יפה • 29/6/2017
שיר על נוף ילדות מו נתבג 2

לאה:פואמה פדגוגית זוטא גדעון יפה • 29/6/2017
לאה:פואמה פדגוגית זוטא

תמונות אחרונות

ייבוש החולה ונתבג 2
ייבוש החולה ונתבג 2