תמונות אחרונות

חגי תשרי   1939. סיפור.
חגי תשרי 1939. סיפור.