משחקיה

משחקיה

האביב שמסביב18/4/2017
האביב שמסביב

פעילות לפסח3/4/2017
פעילות לפסח

יום מעשים טובים27/3/2017
יום מעשים טובים

שעת סיפור במשחקייה20/3/2017
שעת סיפור במשחקייה

תמונות אחרונות

שעת סיפור במשחקייה
שעת סיפור במשחקייה