הודעות דחופות

הודעות דחופות

כולם מוזמנים מחר ליריד אוכלכולם מוזמנים מחר ליריד אוכל

מודעת אבלמודעת אבל

היום זה קורה - כולם מוזמנים לטעימותהיום זה קורה - כולם מוזמנים לטעימות

תזכורת - היום התרמת דם במועדון 16:00-20:00תזכורת - היום התרמת דם במועדון 16:00-20:00

שפעת עופות בנהללשפעת עופות בנהלל

שפעת עופות-במושב נהלל הודעת משרד החקלאות -  אגרת לאזרחשפעת עופות-במושב נהלל הודעת משרד החקלאות - אגרת לאזרח

עקב ניסיון פריצה-הדואר יהיה סגור היוםעקב ניסיון פריצה-הדואר יהיה סגור היום

פינוי גזם נדחה לשבוע הבא ליום רביעי 4/1/17פינוי גזם נדחה לשבוע הבא ליום רביעי 4/1/17

הרצאתו של עמוס דותן לא מתקיימת ביום שלישי הקרובהרצאתו של עמוס דותן לא מתקיימת ביום שלישי הקרוב

מודעת אבלמודעת אבל

תמונות אחרונות

כולם מוזמנים מחר ליריד אוכל
כולם מוזמנים מחר ליריד אוכל