תנועת המושבים

ערב חשיפה "ילדי האומנה" - משפחות המושבים למען ילדים בסיכון הזקוקים למשפחות חמות
ערב חשיפה "ילדי האומנה" - משפחות המושבים למען ילדים בסיכון הזקוקים למשפחות חמות