מועצה אזורית

בית המועצה יהיה סגור - לא תתקיים קבלת קהל ולא יינתן מענה טלפוני
בית המועצה יהיה סגור - לא תתקיים קבלת קהל ולא יינתן מענה טלפוני