הודעה חדשה

מועצה אזורית

הסדרי תנועה חדשים - ביטול צומת העמקים + פתיחת מנהרות יקנעם ומחלף תל קשיש
הסדרי תנועה חדשים - ביטול צומת העמקים + פתיחת מנהרות יקנעם ומחלף תל קשיש