מועצה אזורית

מועצה אזורית

גלגלים של תקוה - נפתחה ההרשמהגלגלים של תקוה - נפתחה ההרשמה

זכרון בסלון 2017 - גיוס צוות מובילזכרון בסלון 2017 - גיוס צוות מוביל

מנשר לישובים בנושא פריצות

דרושים שליחים לסוכנות היהודיתדרושים שליחים לסוכנות היהודית

עמותת צועדים יחד לעתיד משותף פותחת קורס חדש בשיתוף עם ק.ק.לעמותת צועדים יחד לעתיד משותף פותחת קורס חדש בשיתוף עם ק.ק.ל

יום טבע ומרוץ ניווט לזכרו של סגן יואב שושנים שיתקיים ב 17/2יום טבע ומרוץ ניווט לזכרו של סגן יואב שושנים שיתקיים ב 17/2

חיזוק יחסי שכנות באזורנו-נשים עושות שלום נוטעות תקווהחיזוק יחסי שכנות באזורנו-נשים עושות שלום נוטעות תקווה

ערב מרתק לצעירי העמקערב מרתק לצעירי העמק

תגלית מאי 2017תגלית מאי 2017

הספריה האזורית בנהלל-ערב משורריםהספריה האזורית בנהלל-ערב משוררים

קורסים שמוביל מרכז חקלאי העמקקורסים שמוביל מרכז חקלאי העמק

פסטיבל טעמים בעמק-חיזוק יחסי שכנות באזורנופסטיבל טעמים בעמק-חיזוק יחסי שכנות באזורנו

מלכה יזרעאליתמלכה יזרעאלית

ערב מרתק לצעירי העמקערב מרתק לצעירי העמק

דוח לתושב  2016דוח לתושב 2016

תגלית מאי 2017תגלית מאי 2017

קורס גישור לצעירים משפיעים ובעלי תפקידים ביישוביםקורס גישור לצעירים משפיעים ובעלי תפקידים ביישובים

גמלאים בראשית הדרך- הקורס נועד עבורכם!!!!גמלאים בראשית הדרך- הקורס נועד עבורכם!!!!

מלכה יזרעאליתמלכה יזרעאלית

תודה למתנדבים בהכוונת התנועה בצומת הכניסה לנהללתודה למתנדבים בהכוונת התנועה בצומת הכניסה לנהלל

תמונות אחרונות

זכרון בסלון 2017 - גיוס צוות מוביל
זכרון בסלון 2017 - גיוס צוות מוביל