מועצה אזורית

זמני סגירת כבישים - "גלגלים של תקווה" תשע"ח (2018)
זמני סגירת כבישים - "גלגלים של תקווה" תשע"ח (2018)