תמונות אחרונות

חסימת כביש בית זייד ושכונת האלה מכביש 722
חסימת כביש בית זייד ושכונת האלה מכביש 722