מועצה אזורית

21.5.17 יום א18/5/2017
21.5.17 יום א' - סגירת מנהרת איכסאל כביש מס' 60

24.5-25.5.17 - חסימת לילה בכביש 77 מפרידן הושעיה עבור הנפת קורות הגשר16/5/2017
24.5-25.5.17 - חסימת לילה בכביש 77 מפרידן הושעיה עבור הנפת קורות הגשר

כללי בטיחות בל"ג בעומר10/5/2017
כללי בטיחות בל"ג בעומר

חסימת כביש 77 בתאריכים 24-25.5.17 - שימו לב!!!7/5/2017
חסימת כביש 77 בתאריכים 24-25.5.17 - שימו לב!!!

מהמועצה4/5/2017
מהמועצה

סגירת משרדי הוועדה יזרעאלים לרגל העברה3/5/2017
סגירת משרדי הוועדה יזרעאלים לרגל העברה

תמונות אחרונות

21.5.17 יום א
21.5.17 יום א' - סגירת מנהרת איכסאל כביש מס' 60