מועצה אזורית

דרושים עובדים לעונת הניפוט - יולי 201717/7/2017
דרושים עובדים לעונת הניפוט - יולי 2017

הודעה על ניסוי התרעה באזור הגליל המזרחי יום ג16/7/2017
הודעה על ניסוי התרעה באזור הגליל המזרחי יום ג' 18.7.17

מהמועצה לתושב - דיוור שבועי13/7/2017
מהמועצה לתושב - דיוור שבועי

מהמועצה לתושב – עולים לכנסת ישראל לכנס התנגדות להקמת שדה משלים בעמק6/7/2017
מהמועצה לתושב – עולים לכנסת ישראל לכנס התנגדות להקמת שדה משלים בעמק

ארועים בחסות מועצה אזורית4/7/2017
ארועים בחסות מועצה אזורית

קייטנות לבוגרי ג21/6/2017
קייטנות לבוגרי ג'-ז'

תמונות אחרונות

הודעה על ניסוי התרעה באזור הגליל המזרחי יום ג
הודעה על ניסוי התרעה באזור הגליל המזרחי יום ג' 18.7.17