מועצה אזורית

קייטנות לבוגרי ג21/6/2017
קייטנות לבוגרי ג'-ז'

קורס נאמני חיים + נהגי אמבולנס + חובשים/ע12/6/2017
קורס נאמני חיים + נהגי אמבולנס + חובשים/ע''ר - מד''א

הודעת דובר צה11/6/2017
הודעת דובר צה''ל - תרגיל ארצי - רעידת אדמה 11-14.6.17

מחלקת הגביה של המועצה סגורה ב 13/6/75/6/2017
מחלקת הגביה של המועצה סגורה ב 13/6/7

תמונות אחרונות

קייטנות לבוגרי ג
קייטנות לבוגרי ג'-ז'