מועצה אזורית

מועצה אזורית

צעדת שביל יזרעאלצעדת שביל יזרעאל

גלגלים של תקוהגלגלים של תקוה

מחזור אריזותמחזור אריזות

הודעה על רישום כיתות אהודעה על רישום כיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח

מלכה יזרעאליתמלכה יזרעאלית

דרושים מתנדבים לארגונים שוניםדרושים מתנדבים לארגונים שונים

אירועי חודש האישה ברחבי העמקאירועי חודש האישה ברחבי העמק

הצגה בספרייה האזורית בנהללהצגה בספרייה האזורית בנהלל

מערב כרתים-לגימלאים מיטיבי לכתמערב כרתים-לגימלאים מיטיבי לכת

קורס "כוח למוח" בסב יוםקורס "כוח למוח" בסב יום

גלגלים של תקוה - נפתחה ההרשמהגלגלים של תקוה - נפתחה ההרשמה

גלגלים של תקוה - נפתחה ההרשמהגלגלים של תקוה - נפתחה ההרשמה

זכרון בסלון 2017 - גיוס צוות מובילזכרון בסלון 2017 - גיוס צוות מוביל

מנשר לישובים בנושא פריצות

תמונות אחרונות

צעדת שביל יזרעאל
צעדת שביל יזרעאל