מועצה אזורית

טקס הסרת הלוט בתל שמרון
טקס הסרת הלוט בתל שמרון