בית כנסת

בית כנסת

לזכר מלכה גולן22/3/2017
לזכר מלכה גולן