הודעות מהמזכירות

ערב לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים