דיון בית-העם

Shahar levin • 23/6/2020 כניסות

שלום לכולם.

ברצוני לברך ולשבח את הועד המקומי על החלטתו לשתף את הציבור ולהוציא מכתב הבהרות בנושא.

ברצוני לחדד ולהבהיר, לא מדובר בנסיון לבצע מחטף. אלא בקיום דיון ענייני בנושא.

אני מבקש שוב מהציבור: תגיעו מחר לאסיפה, תשמעו את הנתונים ואת דעות החברים ותחליטו בעצמכם. 

 

בברכה

שחר לוין