הודעות מהאגודה

מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימא - 21.6.1715/6/2017
מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימא - 21.6.17

הקצאת מכסות לייצור חלב לייצרנים חדשים6/6/2017
הקצאת מכסות לייצור חלב לייצרנים חדשים

הודעת הוועדה לביקורת המדינה בנוגע לדו"ח במבקר על הפשיעה החקלאית6/6/2017
הודעת הוועדה לביקורת המדינה בנוגע לדו"ח במבקר על הפשיעה החקלאית