הודעות מהאגודה

הודעות מהאגודה

יום עיון בנושא מחקרים בענף הזית - 29/3/17

יוצאים לדרך! נפתחה ההרשמה לקורס המוביל של חקלאי העמק  - יוצאים לדרך! נפתחה ההרשמה לקורס המוביל של חקלאי העמק - 'ניהול משק חקלאי 2017'

נפתחה ההרשמה לקורס המוביל של חקלאי העמק  - נפתחה ההרשמה לקורס המוביל של חקלאי העמק - 'ניהול משק חקלאי 2017'

קורס חקלאות מדייקת

כנס 29 לינואר בגלבוע

פתיחת מערכת מנהלת ההשקעות להקלדת דוחות ביצועפתיחת מערכת מנהלת ההשקעות להקלדת דוחות ביצוע

תמונות אחרונות

יוצאים לדרך! נפתחה ההרשמה לקורס המוביל של חקלאי העמק  -
יוצאים לדרך! נפתחה ההרשמה לקורס המוביל של חקלאי העמק - 'ניהול משק חקלאי 2017'