פני הדור כפני הכלב

אביר גלנץ • כניסות

שיר זה מופנה אליכם בעלי הכלבים                                                                                         קצה נפשנו בגללים שהם משאירים                                                                                          בעיגול בכביש ובדשאים                                                                                                       ברשותכם את צריכהם מידי בוקר עושים                                                                                   אין סיבה בעולם                                                                                                                   שאנו צריכים לאסוף או לדרוך על חיריונם                                                                               אז הנה אני פונה בצורה חברית                                                                                            איספו את הגועל מיידית--אם לא נפנה ללוכדי הכלבים                                                               ותרגישו זאת היטב אצלכם  בארנקים                               תודה על היישום אביר                                                        

הודעות בנושא זה