ענבר

אביר גלנץ • כניסות

איכות חיים אינה מילה גסה
ולהתחשב בשכנים זו חובה
לכן חברה חביבה
שקית זו הבקשה
לנקות אחרי שכלבך חירבן
ויותר טענות אין
בריאות לך ושקט נפשי
ומנקיון הפסולת אני חופשי