הצעת פתתרון

מיכל אברהמי • 20/1/2023 כניסות

פתרון מוצע:
לקיים תורנות מתנדבים לאיתור הנמענים שמכתביהם הגיעו ללא מספר תא דואר.
כל מה שיש לעשות הוא לאתר את שם הנמען ברשימה קיימת שיש בה שמות תושבי נהלל ומספרי תיבות הדואר שלהם. משימה שאלי המחלק לא מוכן לעשות כיוון שאינו מתוגמל על כך.
אפשרות שניה היא לשלם לאלי עוד שעת/שעות עבודה בשבוע ואולי הוא יהיה מוכן לעשות זאת.

הודעות בנושא זה