תיקון טעות

רחל עזוז • 8/5/2020 כניסות

לוושינגטוניה קוראים ב"לשון" הצברית
ח'רה ג'אג'ה= כלומר, צואת תרנגולת,
בשל הפרי הקטן והשחור ...