חוני במעגל!

יובל לויט • 15/6/2017

הכוונות טובות, אבל התוצאות פחות.

הודעות בנושא זה

כס"תח חניה בנהלל עפר אבירן • 14/6/2017
כס"תח חניה בנהלל