הצבעות באסיפה ובאגודה החקלאית

מזכירות נהלל • 2/10/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

הצבעה באגודה

לחברי האגודה שלום,

מצ"ב מכתב בנושא.

לעיונכם

הודעות בנושא זה