חיים ארז

נחום זרחי • כניסות

חיים ארז היה מפקד חטיבת הטנקים שצלחה ראשונה את התעלה ב 73 .

לימים היה לאלוף פיקוד דרום .