שעות עבודת המרפאה - 04-6515012

מידע שימושי • כניסות

שעות עבודת המרפאה 10/11/2021

תפקיד

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

ד"ר עיני ענת

8:00-12:30

11:30-17:30

7:00-10:00

ד"ר רייכמן

7:30-11:00

15:30-18:00

הגר - אחות

10:30-15:00

7:00-11:30

11:30-17:30

12:00-18:00

15:00 – 10:30

בדיקות דם

07:30-10:00

10:00– 7:30

טיפת חלב

14:00-17:00

בתיאום מראש

נועה–מזכירה

7:30-12:00

8:00-11:30

14:00-17:30

7:30-12:00