שעות עבודת המרפאה

מידע שימושי • 10/7/2017 כניסות

 

שעות עבודת המרפאה           18.5.17

               

תפקיד/יום

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

בדיקות דם

07.30-09.00

 

 

 

09.00 7.30

תחיה - אחות

7.30-15.00

7.30-15.00

20.00 15.30

11.30-20.00

15.00 7.30

ד"ר קרסיק

12.00-15.00

 

15.00-18.15

 

7.00-1015

ד"ר רייכמן

 

7.30-11.00

 

15.30-18.00

 

רותימזכירה

7.30-12.00

12.00 8.00

15.30-18.30

 

07.30-12.00

 

טלפון: 6515012  פקס: 6515984