שעות עבודת המרפאה

מידע שימושי • 10/7/2017 כניסות

שעות עבודת המרפאה 28/1/18

תפקיד

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

ד"ר קרסיק

12.00-15.00

15.00-18.15

7.00-10.15

ד"ר רייכמן

7.30-11.00

15.30-18.00

הגר - אחות

7.30-15.30

7.00-11.30

13.00-18.30

12.00-18.30

15.00 – 7.00

בדיקות דם

07.30-09.00

07.30 – 09.00

טיפת חלב

14.00-17.00

בתיאום מראש

רותי–מזכירה

7.30-12.00

12.00 – 8.00

18.30 – 15.30

07.30-12.00

טלפון: 6515012 פקס: 6515984