מוריד הגשם 15 בנובמבר 2020

מדידת גשם • 15/11/2020 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 15/11/2020

שעה 06:00

ירדו    2   מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 35.5   מ"מ.             

5 ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  מ"מ

 

סבב הגשם הקודם הנביט ספיח עשבים

במהלך השבוע הם רוססו החיטה נזרעה

והבוקר היא תתחיל לנבוט ....

 

נביטה 2020