פקח המועצה החרוץ

אילן שמואלי • 17/6/2017 כניסות

בהמשך לתגובת הועד לדוחות החניה , כנראה שלא הבנתם את החבר שכתב במפורש שקיבל דוח בעיגול כלומר בשטח שלנו ולא בשטח שקשור למועצה, לכן תגובתכם היתה לא עניינית.