הפסקת חשמל בוטלה

הודעות מהמזכירות • 15/11/2020 כניסות

חברת חשמל הודיע שהעבודה והפסקת החשמל שתוכננה למחר בוטלה
יאיר מור