בית העם - שיר/סיפור לילדים

הארכיון המתחדש • 11/10/2021 כניסות

שיר מחאה שכתב שאול אלקנה  בשנת 1996 בהיותו בן 18, ופורסם בעלון הכפר.

 

ובאותו עניין, קטע מתוך "כימים אחדים" מאת מאיר שלו.

 

18 בית העם שאול tifבית העם 2 jpeg1 בית העם 3 jpeg