מחר שביתה

הודעות מהמזכירות • 14/5/2023 כניסות

*הודעת עדכון מהמועצה האזורית עמק יזרעאל*
בעקבות הצבעת ועדת הכספים על העברת ״קרן הארנונה״ כחלק מחוק ההסדרים, על פי החלטת מרכז השלטון המקומי, החל ממחר (יום שני, 15.5.2023), תחול השבתה כללית של כל השירותים המוניציפליים, אלא אם יוסר חוק קרן הארנונה מחוק ההסדרים.
אנחנו מתנגדים ל'קרן הארנונה', יש בכך ניסיון לפגוע בחינוך, ברווחה, בתרבות וביכולת שלנו, הרשויות המקומיות, לספק שירותים מוניציפליים לתושבינו.
לצערנו, לאחר שכל ההתנגדויות נתקלו בחומה אטומה, לא נותר לנו אלא להשבית את השירותים המוניציפליים ולהילחם על זכויות תושבינו.
על כן, מחר יושבתו השירותים המוניציפליים של המועצה ובכלל זה *לא יתקיימו לימודים ולא תתאפשר קבלת קהל במוסדות המועצה*.
מערך ההסעות – מושבת למעט הסעות בחינוך המיוחד שעובד כסדרו.
בחינות הבגרות בכלל והבחינה במתמטיקה העתידה להתקיים מחר בפרט - יתקיימו כסדרן.

בברכה,
שירה לוין
דוברת המועצה