מוריד הגשם 12/02/2020

נחום זרחי • 12/2/2020 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  12/02/2020

שעה 05:00

ירדו  8.5 מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 596 מ"מ.            

42  ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1  ימי הגשם האחרונים  ירדו  8.5 מ"מ

 

לפני שנים השניים האלה היו במקום אחר ונפגשו בגשם

אולמרט בגשם