מוריד הגשם 14/01/2023

נחום זרחי • 14/1/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 14/01/2023

עד שעה 06:00

ירדו   6   מ"מ .

מתחילת העונה ירד  165 מ"מ.             

27  ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  2 ימי הגשם האחרונים  ירדו  31.5      מ"מ  .

השמים של שבת בוקר

 

שמים