תודות,

דינקה פלד • כניסות

תודה לועדת הבוטיק,
על היוזמה והביצוע, למתנדבים הרבים.
תודה על ערב השריונרים,
על סיפוריהם המרגשים.

תודה על השקת הספר; כנגד כל הסיכויים;
על חייו ופועלו של מוסה.

על ערב נפלא שהוסיף נדבך לתרבות
הנהללית.

על קבלת פנים ומועדון מזמין.

על כל אילו תבואו על הברכה.

דינקה ומשפחת פלד.