מוריד הגשם 14 במרץ 2020

מדידת גשם • 14/3/2020 כניסות

מדידת גשמים יומית
ביממה המסתיימת בתאריך 14/03/2020
שעה 06:00
ירדו 14 מ"מ .
מתחילת העונה ירדו674 מ"מ.
54 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 2 ימי הגשם האחרונים ירדו 25 מ"מ