מוריד הגשם 16 בפברואר

מדידת גשם • 16/2/2017 כניסות

מדידת גשמים    יומית

 

ביממה המסתיימת בתאריך     16/02/2017  

שעה 06:00

ירדו  8   מ"מ .

מתחילת העונה ירדו   415.7     מ"מ.              

34   ימי גשם מתחילת העונה .