תודה

אביר גלנץ • כניסות

אנחנו מתפללים ביה'כ רוצים להודות למאיר בן הרוש מנגריית בן הרוש בנהלל שמסייע לנו בהתנדבות במיוחד בנושאים מורכבים כמו החלפת נורות היקרה הגבוהה
כמוכן תמיד מוכן לעזור בהתנדבות
בריאות וחג שמח