מוריד הגשם 4 בינואר 2023

נחום זרחי • 4/1/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 04/01/2023

עד שעה 05:30

ירדו 0.5  מ"מ .

מתחילת העונה ירד 117.5  מ"מ.             

20  ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 1  ימי הגשם האחרונים  ירדו 0.5     מ"מ  .

עגלות