ישיבת ועד מקומי

הודעות מהמזכירות • 18/7/2021 כניסות

ביום שלישי 20.7.21
בשעה 20.30 במזכירות
ישיבת ועד מקומי.
סדר יום
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. אישור הזמנת מבנה יביל שישמש        כיתת גן נוספת לגילאי 3 - 6.
3. מכרז זכיין דואר נהלל.
4. דיווחים