חלוקת מכתבים רשומים וחבילות בדואר נהלל

הודעות מהמזכירות • 9/9/2021 כניסות