גשם ראשון

מדידת גשם • 13/10/2021 כניסות

מדידת גשמים   יומית

הגשם הראשון

ביממה המסתיימת בתאריך 13/10/2021

עד שעה 05:30

ירדו   1  מ"מ .

מתחילת העונה ירד  1 מ"מ.             

ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  1 ימי הגשם האחרונים  ירדו   1   מ"מ  .

חלמוניות ברכס חזקה רמת הגולן לפני שבוע

 

חלמונית