מוריד הגשם 18 נובמבר 2022

נחום זרחי • 18/11/2022 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 18/11/2022

עד שעה 05:00

ירדו    9 מ"מ .

מתחילת העונה ירד 36 מ"מ.             

8 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  2 ימי הגשם האחרונים  ירדו  16   מ"מ  .

חתול