סגירת קופה

הודעות מהמזכירות • 19/7/2018 כניסות

לתושבים שלום.

ביום ראשון הקופה תהיה סגורה.

גל דוד

מזכירות מושב נהלל

04-6515314