הודעה למזמיני הקומפוסטרים - חלוקת קומפוסטרים בנהלל ביום שישי 26.1.2018

איכות הסביבה • 11/1/2018 כניסות

ביום שישי 26.1.2018 תתקיים חלוקת קומפוסטרים במחלבה בנהלל בשעות לפני הצהרים.

האספקה ללא עלות, תמורת צ'ק פיקדון ובליווי הדרכה.

מזמיני הקומפוסטרים מוזמנים להגיע עם צ'ק.

מעוניינים נוספים יפנו למיכל אברהמי טל. 052-8670229.

יש לבצע הזמנה מראש.

מיכל

הוועדה לאיכות הסביבה וחזות הכפר