מוריד הגשם 06/02/2024

נחום זרחי • 6/2/2024 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  06/02/2024

עד שעה 05:30

ירדו   4 מ"מ .

מתחילת העונה ירד 632  מ"מ.             

43 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב 15 ימי הגשם האחרונים  ירדו  231  מ"מ  .

 

נר