מוריד הגשם 6 בדצמבר 2023

נחום זרחי • 6/12/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך  06/12/2023

עד שעה 05:30

ירדו  21  מ"מ .

מתחילת העונה ירד  143 מ"מ.             

10 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  1  ימי הגשם האחרונים  ירדו  21    מ"מ  .

בתמונה, זה לא נזקי מלחמה, מפרקים בית בשכונה ב לצורך בנייה חדשה

 

בית שפריר מפורק