ביטוח אלמנטארי (רכוש) בנהלל

הודעות מהמזכירות • 18/1/2023 כניסות

קבצים מצורפים:

ביטוח אלמנטארי (רכוש)

לתושבים שלום,

מצ"ב מכתבו של גלעד בנושא.

לעיונכם.