חבילות לחיילים ובני שנת השירות מנהלל

משפחת רז בן-ברק • 25/4/2020 כניסות


עם סיום המבצע "חבילות לתקופת הקורונה ושי ליום העצמאות" לחיילים ובני שנת השירות מנהלל, מגיעות תודות לכל אותן משפחות שהתנדבו והכינו חבילות מושקעות במיוחד.
תודה למירב גולדווין על תפירת המסכות, לניר תמיר על העזרה בקשרי הקהילה, ולסיום תודה גדולה על תרומת הפרחים למשפחות החיילים מארנון צור בנו של ידון צור ז״ל. 

בברכת חג עצמאות שמח,
וועדת קשר לחיילים🌸