תיקוני כביש

הודעות מהמזכירות • כניסות

בתקווה שהקבלן יעמוד בדיבורו מחר יבואו לתקן את הכבישים ובמקומות שניתן גם את השוליים.

יאיר