מזל מעמותת יד לשריון בלטרון מודיעה

אליעזר יפה • 8/3/2017 כניסות

מכובדי כולם
אנו מבקשים להביא לידיעתכם
אזכרה לאלוף מוסה פלד ז"ל
תתקיים ביום שישי ד' בניסן התשע"ז
31.3.17 שעה 12:00 בבית העלמין בנהלל.
האלוף מוסה פלד היה יו"ר עמותת יד לשריון מיולי 1986 ועד לפטירתו ב- 16.4.2000 .
מוקירי זכרו מוזמנים.
מזל