עדכון פרטי צרכן מים 2020

הודעות מהמזכירות • 16/9/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

טופס עדכון פרטי צרכן מים

לתושבים שלום,

על פי הוראות רשות המים חלה עלינו החובה לדווח על השינויים באוכלוסיית נהלל.

החוק אינו מאפשר אספקת מים במחיר המוזל לתושב הגר בנהלל ובתעודת הזהות שלו רשום כי כתובת המגורים מצויה במקום אחר.

נא מלאו הפרטים בדף המצורף - טופס הצהרה על מספר הנפשות בכל בית אב אשר כתובת המגורים שלהם, על פי רישומי משרד הפנים היא נהלל.

אין לרשום דיירים אשר אינם רשומים במשרד הפנים כתושבי נהלל.

עובדים זרים יעבירו צילום דרכון ואישור שהייה כדין .

חיילים משוחררים נדרשים לשלוח את צילומי הספח של ת.ז שלהם

שתושב שאינו רשום בתעודת הזהות כתושב נהלל יכול לקבל את המחיר הנמוך במידה ומביא אישור מחברת המים בישוב המופיע בתעודת הזהות שלו אשר על פיו אינו צרכן מים במקום מגוריו.

טופס זה יש להחזיר למשרד עד 10.10.2020.

מייל: nahalal@nahalal.org.il פקס: 04-6515318

חשוב מאד שהתושבים יעדכנו את המזכירות גם במהלך השנה על שינויים שחלים כגון : לידה (יש לשלוח את הספח החדש), דיירים שעזבו/התחלפו/נוספו.

מזכירות מושב נהלל