מוריד הגשם 14/03/2023

נחום זרחי • 14/3/2023 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 14/03/2023

עד שעה 05:30

ירדו    4  מ"מ .

מתחילת העונה ירד 357 מ"מ.             

41 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  4        מ"מ  .

"שרפה בשדות"   שבת אחרונה - נהלל בעשן

שרפה בשדות