מוריד הגשם 9 בדצמבר 2019

נחום זרחי • כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 09/12/2019

שעה 05:00

ירדו 11מ"מ .

מתחילת העונה ירדו 70 מ"מ.            

7ימי גשם מתחילת העונה .

 

בסבב 1 ימי הגשם האחרונים  ירדו  11   מ"מ

 

ממראות סקוטלנד נובמבר 2019

 

IMG 1186