ישיבת ועד מקומי ביום שלישי

הודעות מהמזכירות • 1/1/2023 כניסות

ערב טוב
 ביום שלישי 3.1.23 בשעה 20.30 במזכירות נקיים ישיבת ועד מקומי.
סדר יום
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. בחירת יו"ר לוועד
3. אישור בעלי זכות חתימה.
4. בחירת מועמד להצבת עגלת קפה.
5. בחירת חבר ועד נוסף. (סעיפים 4-5 יתקיימו בדלתיים סגורות).
6. דיווחים
הציבור מוזמן
יאיר מור