הודעה על רישום כיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח

מועצה אזורית • 5/3/2017 כניסות

 

שלום רב,

רצ"ב הודעה בדבר רישום תלמידים לכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח.

בתודה

ריטה

ב/ רחל שחורי

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--

gluia mail school 2017-01