מוריד הגשם 3 באפריל 2021

מדידת גשם • 3/4/2021 כניסות

מדידת גשמים   יומית

ביממה המסתיימת בתאריך 03/04/2021

עד שעה 06:00

ירדו    11  מ"מ .

מתחילת העונה ירד 659 מ"מ.             

49 ימי גשם מתחילת העונה .

בסבב  1 ימי הגשם האחרונים  ירדו   11  מ"מ  .

גשר על הירדן ליד בית זרע

 

גשר נחום